• ....................................)......--.......--....(...........
  .................................../......(o..._...o)....\..........
  ...................................\.........(..0..)......./..........
  ................................__.`.-._...'='.._.-.*.__.......
  ............................./.......'#.'#.,.--.,.#'.#.'....\.....
  .............................\__))..........'#'......... ((__/....
  _______0000000000000_______000000000000______
  _____000000000000000000__00000000000000000___
  ___ 00000000000000000000 000000000_______0000__
  __00000000000000000000 0000000000___________000_
  _00000000000000000000 0000000000000_________000_
  000000000000000000000 0000000000000000______0000
  00000000000000000000 000000000000000000_____0000
  00000000000000000000 0000000000000000000____0000
  00000000000000000000 00000000000000000000 __0000
  00000000000000000000 00000000000000000000 0 0000
  _00000000000000000000 00000000000000000000 0 00
  __00000000000000000000 00000000000000000000 0_
  ____00000000000000000000 000000000000000000___
  ______00000000000000000000 00000000000000_____
  _________00000000000000000000 000000000_______
  ____________00000000000000000000 0000_________
  _______________000000000000000000____________
  __________________00000000000000_____________
  ____________________000000000________________
  ____________________ __00000__________________
  ____________________ ___00_________________

 • Anonyme

  +5

 • Anonyme
  •˜•.•˜•.
  ˜*•. ˜*•.•*˜ .•*˜
  ˜*•. ˜*•.•*˜ .•*˜
  ˜˜*•. ˜”*°•.˜”*°•.•°*”˜.•° *”˜ .•*˜
  *•. ˜”*°•.˜”*°•.•°*”˜.•° *”˜ .•*˜
  *˜”*°•~ ~•°*aki tines mi”˜.•°*
  ~•°*”˜.•°* voto ~•°*”˜.•°*
  .•*˜ .•°*”˜.+++555.˜”* °•. ˜*•.
  .•*˜ .•°*”˜.•°*”˜”*°•.˜”* °•. ˜*•.
  .•*˜ .•*˜*•. ˜*•.
  .•*˜ .•*˜*•. ˜*•.

  _____________$_________________$
  ___________$$$$$______________$$$
  ____________$$$______________$$$$$
  _________$$$$$$$$$__________$$$$$$$
  _______$$$$$$$$$$$$$_________$$$$$
  ______$$$$$$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$
  _____$$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$$
  __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$$$$
  __$$$_$$$$_$$$$_$$$$_$$$$____$$$$$
  __$$___$$___$$___$$___$$$____$$$$$
  __$$___$$___$$___$$___$$$____$$$$$
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$
  ***********************************************************************